ZNKR iaido (tidigare kallade seitei-gata) är en samling kator, former, fastställda av japanska kendoförbundet (Zen Nihon Kendo Renmei). Dessa tränas av alla utövare som är anslutna till ZNKR, oavsett vilken traditionell skola de tränar.

Historia

Undervisning i morot-zuki.

Den första samlingen av kator fastställdes 1 maj 1969 (Showa 44). Vid detta tillfälle fastställdes sju kator (tre från seiza, en från iaihiza samt tre stående). Dessa skapades av en kommitté bestående av 12 höggraderade representanter från traditionerna Hasegawa Eishin Ryu, Hoki Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu och Muso Shinden Ryu, samt en underkommitté bestående av sju av dessa personer. Första officiella uppvisningen med dessa kator gjordes vid Kyoto Taikai i maj 1969 under ledning av Kamimoto Eiichi sensei.

I mars 1980 (Showa 55), 11 år senare, lades 3 nya kator till de ursprungliga sju. Senaste utökningen av ZNKR iaido gjordes 1999 (Heisei 12), då ytterligare två kator lades till. Det innebär att ZNKR iaido idag består av 12 kator. Utöver dessa tillägg så har ett antal revideringar gjorts under åren.

1988 (Showa 63) fastställdes ”Points to look for in Refereeing and Examinations of ZNKR IAI”. Detta är en samling tekniska punkter som domare vid tävlingar och graderingar skall ta hänsyn till.

Kata

Följande kator ingår i ZNKR iaido:

Seiza no bu:
1. Mae
2. Ushiro
3. Uke nagashi
Iaihiza no bu:
4. Tsuka ate
Tachi iai no bu:
5. Kesa giri
6. Morote zuki
7. San po giri
8. Gammen ate
9. Soete zuki
10. Shi ho giri
11. So giri
12. Nuki uchi

För mer information om ZNKR, se deras hemsida: http://www.kendo.or.jp

ZNKR iaido och koryu

ZNKR iaido skapades ursprungligen som ett sätt för utövare av kendo att lära sig hantera katana, det japanska svärdet. Syftet var att, utan direkt koppling till någon enskild skola, lära ut grunderna i svärdshantering.

För den som vill lära sig iaido är därför ZNKR iaido ett bra sätt att börja. För den som vill förstå iaido är det dock nödvändigt att även studera en koryu (gammal skola/tradition).

Ett av de vanligaste förekommande felen inom ZNKR iaido är att av misstag blanda in tekniker eller rörelser från sin koryu. Det är därför viktigt att grundligt lära sig både ZNKR och sin koryu för att få en känsla för hur dessa skiljer sig åt.