Om föreningen

Historia

Kazuhiro Komaki började i unga år träna iaido och kendo med sin far i Kagoshima i södra Japan. De tränade båda under ledning av Iwao Tomioka sensei i hans dojo, Shobukan.

Föreningen grundades den 18 augusti 1979, under namnet Svenska Iai-Kendoföreningen.
12 januari 1982 blev föreningen, under namnet Komaki Iai-Kendoförening, medlem i Svenska Budoförbundet.
Föreningen är både internt och externt känd som Komaki Dojo och det namnet används ofta vid evenemang, tävlingar och här på hemsidan.

Föreningen har bedrivit träning och instruktion i iaido, kendo och, i perioder, jodo. Till och med 90-talet var det ett jämnstort fokus på iaido och kendo.  Träningen idag är består idag primärt av iaido med vissa inslag av kendo-övningar med syftet att stärka iaidon.

Föreningen har allt sedan början haft sin hemvist på Södermalm. Träningslokaler har varierat mellan privata lokaler, källare, gymnastiksalar och idrottshallar. Även träning hemma-hos har förekommit. Sedan 24 år är dock Katarina Södra skola föreningens hemvist, även om träningen periodvis legat i andra lokaler.

Instruktör

Kazuhiro Komaki sensei är klubbens huvudinstruktör. Han kom till Sverige på 70-talet och har undervisat i både kendo, iaido och jodo. Komaki sensei är graderad kyoshi 7 dan i iaido, 5 dan i kendo och 1 dan i jodo.

Komaki sensei föddes 1947 i Kagoshima, Japan. Han började träna kendo och iaido vid 8 års ålder för Iwao Tomioka sensei (iaido hanshi 9 dan) samt sin far, Shigeo Komaki (iaido kyoshi 7 dan). Komaki sensei studerade även idrott vid Kokushikan-universitetet i Tokyo.

Komaki sensei undervisar idag främst inom iaido och kendo.

I klubben undervisar även Christian Lund – 5 dan iaido och Gabriel Grünberg – 3 dan iaido.

Medlemskap

För att delta i träningen och föreningens övriga aktiviteter krävs att du är medlem. Medlems- och träningsavgifter erläggs årsvis respektive terminsvis.
Medlemsavgiften gäller per kalenderår och inkluderar det försäkringsskydd vi har genom Svenska Budo- och kampsportförbundet.
Vi tar gärna emot stödmedlemmar som bara betalar medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är 250 kr per år och betalas tillsammans med första terminen man tränar det året.

Träningsavgiften är 850 kr per termin.

Betalning sker till föreningens PlusGiro 709384-2

Märk betalningen med namn och termin t.ex: Anna Andersson HT2016

Styrelse

Förenings administrativa arbete leds av styrelsen. Under 2016 består styrelsen av följande personer:

Ordförande: Elin Rudén
Kassör: Christian Lund
Sekreterare: Gabriel Grünberg