Kul att du är intreserad av iaido!

Om du vill prova på ett pass, eller bara titta på, så vill vi gärna att du mailar eller ringer först, se ”Kontakt” ovan.

Vanliga frågor och svar:

Vad tränar ni?
Inom Komaki Iai Kendoförening tränar vi iaido.
Iaido i sin grundform är en persons-former (kata) som börjar, stående eller sittande, med svärdet i baljan, varpå man drar svärdet, utför ett eller flera hugg/tekniker och sedan återför svärdet i baljan.

Den iaido vi tränar två delar:
Japanska Kendoförbundets Iaido bestånede av 12 kator (läs mer om denna här)
Hoki Ryu bestående av 15 kator (läs mer om denna här)

Hur tränar man iaido?
Vi försöker variera träningen så mycket som möjligt.
Träningen inleds alltid med gemensam uppvärmning för att undvika skador och sedan varvas träningen med ren kataträning och teknik övningar.
Det är väldigt viktigt för oss att iaido inte enbart går ut på att lära sig kata som en robot utan att träningen är omväxlande och så lärorik som möjligt.
För att uppnå detta tränar vi både i grupp på olika sätt samt att man ska få tid att i egen takt med instruktioner få träna på det som behövs för individen.

Vem instruerar?
Klubbens huvudinstruktör är Kazuhiro Komaki, iaido kyoshi 7 dan. Utöver honom så finns det flera hjälpinstruktörer, bland andra Christian Lund 5 dan och Gabriel Grünberg 3 dan.

När tränar ni?
Se ”Kontakt” i menyn ovan.

När kan jag börja?
Vi har löpande intag. Det är dock en fördel att börja i samband med en terminsstart eftersom det då oftast är flera som börjar tillsammans.

Vilken utrustning behöver jag?
Till en början räcker gymnastikbyxor och t-shirt.
Iaido tränas barfota så inga skor behövs.
Bokken (träsvärd som används i början) går att låna i början.

När du känner att Iaido är något du vill fortsätta med så är en egen bokken samt knäskydd bra att införskaffa så tidigt som möjligt.
Efter en viss tid så bör man gå över till mer traditionella träningskläder (iaido-gi och hakama) samt ett träningssvärd (iaito).

Vad kostar det?
Föreningens medlemsavgift är 250 kr per år. Träningsavgiften är 850 kr per termin. Barn och ungdomar under 18 år betalar halv träningsavgift.

Skador?
Det är väldigt ovanligt med skador inom Iaido. Vi använder dock enklare knäskydd för att undvika att slitaget på knäna bli stort.

Försäkring?
Alla medlemmar i klubben täcks av olycksfallsförsäkring som vi har genom vårt medlemskap i Svenska Budo och Kampsportförbundet.

Hur börjar jag?
Börja med att komma förbi på ett träningspass. Ring eller maila innan så att vi vet att du kommer, se ”Kontakt” ovan.

Föreningens namn innehåller ordet ”Kendo”, tränar ni även kendo?
Huvudinriktningen för klubben är att träna Iaido.
Klubben har dock en historia av att även träna Kendo och klubbens huvudtränare Kazuhiro Komaki har även gedigen erfarenhet av att utöva och utbilda inom Kendo.
Därför använder vi en del element från Kendo i vår träning, mestadels i form av uppvärmning, teknikövningar eller kendo-kata.
Iaido har alltid varit en syster-sport till Kendo och merparten Iaido-utövare i Sverige är medlemmar i Svenska Kendoförbundet som utöver Kendo och Iaido även täcker arterna Naginata, Kyudo och Jodo.
Du kan läsa mer om föreningen här.