Hoki Ryu – 伯耆流

Även om Japanska Kendoförbundets iaido är den form av iaido som har flest tränande världen över så är den en relativt ung samling kator. Iaido har sina rötter i ett flertal gamla traditioner, eller skolor, vilka i flera fall uppstod kring början av 1600-talet, några senare. Bland de idag mer spridda skolorna finns Muso Shinden Ryu och Muso Jikiden Ryu. Skolor som inte är fullt lika spridda är exempelvis Tamiya Ryu, Hoki Ryu, Mugai Ryu, Yagyu Shinkage Ryu samt Sekiguchi Ryu. För att få en djupare förståelse för iaido är en tydlig koppling till en av dessa traditioner av största vikt.Inom Komaki Iai så tränar vi Hoki Ryu (伯耆流). Den Hoki Ryu vi tränar kommer från Kumamoto i södra Japan och följer den tradition som lärs ut av Kimura Morihiro sensei (kyoshi 8 dan) och Kimura Dojo.

Omote Roppon
1. Osaenuki
2. Kotegiri
3. Kiritsuke
4. Nukidome
5. Tsukidome
6. Shihoganagiri
Chudan
7. Hizazume
8. Munenokatana
9. Okkakenuki
10. Kaerinuki
11. Issasoku
12. Mukozume
13. Nagaroka
14. Kirisakigaeshi
15. Shihozume

Tekniker

Hoki Ryu tränas normalt med ett relativt litet antal kator, normalt 15 stycken. Dessa är uppdelade i två grupper, kallade omote roppon och chudan. Omote roppon består av sex kator och chudan består av nio kator.De mest utmärkande dragen i Hoki Ryu iai är kiai, skriket, samt färdigställningen garyu no kamae. Vid det avslutande utfallet i alla kator ges ett kiai för att förstärka tekniken. Generellt sett så är Hoki Ryus kata kompakta och inte särskilt yviga. Jämfört med ZNKR iaido så skiljer sig Hoki Ryu även vad gäller exempelvis timing och fotarbete.

Nedan är två exempel på kator innom Hoki-Ryu utförda av Kimura Morihiro sensei (kyoshi 8 dan)

Första klippet är Kotegiri, andra katan i gruppen Omote Roppon.

Andra klippet är Munenokatana, andra katan i gruppen Chudan.

Historia

Hoki Ryu grundades av Katayama Hoki no Kami Fujiwara Hisayasu (1575 – 1650). Katayama sensei stred med Toyotomitrogna förband i dennes kamp mot Tokugawa. I slaget om Osaka slott 1615 besegrades Toyotomis styrkor av Tokugawa. Katayama sensei blev då förvisad. Han började vandra västerut och hamnade till sist hos Yoshikawa-familjen i Iwakuni (idag: Yamaguchi-ken). Han stannade i deras tjänst under många år. Det var under denna period han sägs ha skapat sin skola. Det namn han själv gav sin skola var Ikkan Ryu. Hans elever kom senare att kalla skolan Katayama Hoki Ryu. Idag benämns den oftast bara som Hoki Ryu. Skolan innehöll, förutom iai-jutsu, även ju-jutsu och kenjutsu. Iai är dock den del av skolan som är livskraftigast idag.Sedan Katayama sensei grundade skolan har den förts vidare genom huvudsakligen två familjer, Katayama och Hoshino. Släkten Hoshino i Kumamoto har haft en mycket viktig roll för Hoki Ryu, både i Kumamoto och övriga Japan. De flesta av de idag aktiva Hoki Ryu-grupperna spårar sin historia via släkten Hoshino. Den idag mest kända personen i familjen är Hoshino Kumon som levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hoshino sensei var utöver Hoki Ryu även engagerad i bland annat Shiten Ryu ju-jutsu, där han uppnådde hanshi. I den rollen var han delaktig i skapandet av Kano Jigoros Kodokan judo.Kimura senseis far, Kimura Sanzo, studerade för Hoshino Kumon och dennes son Hoshino Ryuta. Kimura sensei lärde sig Hoki Ryu under sin far. Det finns i Japan idag två eller tre starka Hoki Ryu traditioner och skolan finns spridd till flera orter. Hoki Ryu tränas inom såväl japanska kendoförbundet som japanska iaidoförbundet samt i grupper helt utan någon förbundsanknytning.

Katayama Hôki no Kami Fujiwara Hisayasu
片山伯耆守藤原久安
|
Katayama Hôki Hisataka
片山伯耆久隆
|
Katayama Kazuma Hisamitsu
片山数馬久光
|
Katayama Risuke Hisayoshi
片山利介久義
|
Hoshino Kakuemon Jitsuin
星野角衛門實員
|
Seki Gunma Keiki
関郡馬経貴
|
Hoshino Ryusuke Jitsu?
星野龍介實寿
|
Hoshino Izumo Jitchoku
星野如雲實直
|
Hoshino Kumon Jissoku
星野九門實則
|
Hoshino Ryuta Jitchou
星野龍太實重
|
Kimura Sanzou
木村三藏

Hoki Ryu i Sverige

När Komaki sensei skulle träna inför sin 7 dan-gradering blev han, av sin tränare Iwao Tomioka (hanshi 9 dan), rekommenderad att ta instruktion från Kimura sensei. Komaki sensei klarade sedermera sin gradering. Kimura sensei blev några år senare inbjuden till Sverige för att undervisa. I samband med detta frågade Komaki sensei om det fanns möjlighet för hans elever att studera Hoki Ryu under Kimura sensei, en förfrågan som Kimura sensei accepterade.